I nettbutikken betaler du for de 2 første trenings månedene + administrasjonsgebyr.Etter dette (fra mnd. nr. 3) trekkes du fra kontoen den 15. i hver mnd. Du mottar treningsavtalen med kvittering pr. e-post, når første del av avtalen er betalt. Når du mottar avtalen, kan du umiddelbart komme og benytte deg av senteret. Husk å fylle ut avtalegiro skjema i resepsjonen hos e2 ved første besøk eller signere elektronisk på web. Medlemskort får du i resepsjonen på e2. Hvis du ønsker en instruksjonstime på apparater med instruktør, må dette bestilles pr. telefon eller på senteret. Sjekk vårt intro tilbud med Personlig Trener for å komme i gang med gode og varige treningsvaner.

Generelle medlemsbetingelser

Rettigheter og plikter som medlem ved e2 treningssenter

 1. Som medlem har du full tilgang til alle senterets aktiviteter og tilbud. Du trekke medlemskort ved hvert besøk. E2 vil foreta adgangskontroll. Medlemskortet ditt kan også brukes som rabattkort hos våre samarbeidspartnere. Her holder vi deg løpende oppdatert via nett eller sosiale medier.
 2. Du har enten tegnet Basis– eller Flex medlemskap. I basismedlemskapet er det 1 måneders oppsigelsestid fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt skriftlig.  Det er ingen fleksibilitet i dette medlemskapet vedrørende frys. Har du Dermot tegnet et Flex medlemskap er det anledning ti å fryse medlemskapet i inntil 2 måneder per år mot et gebyr på k. 50,- per måned. Oppsigelsestiden er her 2 måneder fra første månedsskifte etter dato der oppsigelsen er skriftlig mottatt.  Oppsigelsen anses ikke som gyldig før du har mottatt skriftlig bekreftelse på oppsigelsen. Du får da også beskjed om når siste betaling foretas.
 3. Medlemskap for ungdom under 18 år eller junior under 23 år har ingen binding men 2 måneders oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter dato oppsigelsen er skriftlig mottatt. Oppsigelsen anses ikke som gyldig før du har mottatt skriftlig bekreftelse på oppsigelsen. Du får da også beskjed om når siste betaling foretas.
 4. Medlemskap for øvrig (bedrift og spesialavtaler) gjelder fra innmeldt dato og i 12 måneder. Etter 12 måneder går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestid er en måned regnet fra første månedsskifte etter dato oppsigelsen mottatt skriftlig.
 5. Dersom du IKKE har tegnet FLEX medlemskap kan kontrakten  fryses ved følgende dokumenterte grunner: Sykdom ved lege erklæring, graviditet og utstasjonering i jobb eller studier. Forholdene dokumenteres. Frys gir fritak for betaling i avtalt periode. Betalingstiden forskyves slik at medlemskapet betales i 12 måneder, om man ikke har medlemskap uten binding . Det tilkommer gebyr på 99 kr.for innvilget frys. Deretter 50 kr. pr.mnd i hele frys perioden. Dette går fra avtalegiro.
 6. Medlemmet plikter å oppgi ny adresse,mail, endring navn og endring kontonummer.
 7. All trening skjer på eget ansvar. Senteret tar ikke ansvar for tap og skader på personlige eiendeler eller klær.
 8. e2 forbeholder seg retten til å si opp avtalen dersom medlemmet foretar brudd på retningslinjene. Vi har ingen toleranse ovenfor doping.
 9. Medlemskapet betales ved avtalegiro eller faktura.  Ved faktura tilkommer et fakturagebyr på 50 kr. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras andre.
 10. Junioravtalen oppjusteres automatisk ved fylte 23 år
 11. Kampanjer med spesielle pristilbud oppjusteres uten varsel etter 12 måneder. For øvrig reguleres alle avtaler etter gjeldende priser uten nærmere varsling.
 12. Ved overgang fra en Flex avtale til en Basis avtale er bindingstiden 12 måneder fra endring av avtale. I bindingstiden forekommer ikke prisendring.
 13. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører overføres avtalen til normalt medlemskap.
 14. e2 kan holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstider ved eks.oppgraderinger, ferier eller spesielle helligdager.
 15. Ved frys og oppsigelser vil du få bekreftelse på mail. Du er selv ansvarlig for å følge opp at din mailadresse er riktig. Har du ikke fått bekreftelse innen 2 uker . Ta kontakt med senteret.
 16. Dersom du lar andre trene på ditt medlemskap kan bot ilegges.
 17. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet. e2 kan kreve at det fremvises legitimasjon. Medlemmet er selv ansvarlig for å oppbevare medlemskort på et forsvarlig sted slik at det ikke misbrukes av andre. Ved mistet medlemskort kan nytt kjøpes for kr. 100,-
 18. Når du tegner medlemskap  samtykker du i at e2 kan benytte
  enhver kommunikasjonsform, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post
  m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Du kan kan når
  som helst trekke ditt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte oss på post@e2trening.no

e2 har rett til å si opp medlemsavtalen på ett hvert tidspunkt, gitt at medlemmet:

 • stjeler fra senteret eller medlemmene
 • ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer
 • misbruker dop-preparater
 • p.g.a. sykelig tilstand kan ta skade av e2 tilbud
 • på en eller annen måte opptrer mot e2 sitt formål.
 • ved ubetalte faktura over 3 mnd. vil medlemskapet stoppes uten varsel.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert via våre nettsider www.e2.no. Her ligger timeplaner, medlemsfordeler og generell informasjon om hva som skjer på senteret.

Angrefrist ved kjøp av medlemskap

I vår nettbutikk gjelder 14 dager`s angrefrist. Hvis angrefrist skal benyttes, må e2 motta skriftlig oppsigelse innen 14 dager.

Bekreft medlemskap

Medlemmet bekrefter ved og godta medlemsvilkårene i vår nettbutikk, at medlemsvilkårene er nøye gjennomgått og at kontrakten er akseptert.